Zákon na ochranu zvířat

ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ

1.1.2013 byl novelizován zákon č.246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání, nový zákon má č.359/2012 Sb.

Účelem zákona je ochrana všech zvířat za různých podmínek a při různých činnostech prováděných lidmi před týráním. Zakazuje také všechny formy propagace, např. vystavování psů s kupírovanýma ušima na veřejných výstavách. V zákoně jsou uvedené povinnosti při chovu zvířat, dále i sankce a tresty, včetně trestných činů „týrání zvířat“ a „zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“. Nově je v zákoně zavedená možnost uložit chovateli zákaz chovu zvířat a vznikla i nová sankce-propadnutí týraného zvířete, kdy bude možné týrané zvíře majiteli odebrat a předat osobě, která mu zajistí řádnou péči. V tomto případě dojde k zániku vlastnického práva chovatele k týranému zvířeti (dříve byla povolena pouze „náhradní péče“, která byla v praxi velmi problematická).

Novela také umožňuje Policii ČR (a to pouze jí!) vstoupit do obydlí při podezření, že se tam nachází týrané zvíře v případě, že věc nesnese odkladu. V zákoně je dále nařízeno, že nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo jej vyhnat.

Zákon také stanoví vymezené důvody, kdy je možné zvíře usmrtit. Těmi jsou:
– slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.

Pokud máte podezření na týrání zvířete ve svém okolí, je nejlépe obrátit se na Policii ČR nebo na místně příslušnou (většinou krajskou) veterinární správu.