Endokrinologie

bara1ENDOKRINOLOGIE

Endokrinologie se zbývá onemocněním žláz s vnitřní sekrecí. Nezbytná je důkladná anamnéza, jejíž součástí je podrobný rozhovor s majitelem o změnách v chování, příjmu potravy a tekutin u zvířete. Nejčastěji diagnostikovaná endokrinologická onemocnění u psů jsou hypothyreóza, tj. snížená funkce štítné žlázy a Cushingův syndrom. U koček hypertyreóza, tj. zvýšená funkce štítné žlázy, a diabetes mellitus.

Pro diagnostiku je nutné základní a většinou i rozšířené laboratorní vyšetření vzorků krve, případně i moče. K ověření funkčnosti endokrinních žláz jsou nutné opakované odběry krve v časovém odstupu, většinou v řádu hodin, spojené s nitrožilní aplikací diagnostické látky.

Léčba endokrinologických onemocnění je ve většině případů úspěšná, často však doživotní. Je náročná na spolupráci lékaře a majitele. Nezbytné jsou pravidelné kontroly spojené s opakovanými odběry vzorků krve a moče. Někdy pacienta provází po zbytek života změna životního stylu, včetně dietního opatření.