Onkologie

L1160448ONKOLOGIE

Poměrně velkou část našich pacientů tvoří pacienti onkologičtí. Stejně jako v humánní medicíně i tady platí pravidlo včasné diagnostiky.

V jejím rámci je zapotřebí komplexního vyšetření včetně RTG, sonografie a laboratorních testů.

Dále zahrnuje cytologické a histologické vyšetření podezřelých útvarů. Základní cytologické vyšetření provádíme rutinně přímo u nás, definitivní diagnózu nám zpravidla potvrdí veterinární histopatolog do 14 dnů (Vedilab Plzeň).

Pokud je stanovena onkologická diagnóza, probereme s Vámi terapeutické možnosti, kterých v současnosti neustále přibývá. Na prvním místě jsou to chirurgické zákroky, dále chemoterapie a příp. radioterapie (tuto léčbu jsme schopni zajistit na referenčním pracovišti). Všechny léčebné kroky s Vámi konzultujeme a výsledný postup je vždy dohodou mezi lékařem a majitelem. Pokud je prognóza nepříznivá, vždy se snažíme, abychom zajistili důstojné dožití Vašich zvířecích společníků (samozřejmostí je podávání analgetik atd.).

V situaci, kdy už je další život spojen s nadměrným utrpením, Vám navrhneme a podrobně vysvětlíme možnosti eutanázie. Na Vaše přání zajistíme i pietní služby (odkaz na spolupracující firmu www.frostex.cz).