Očkování

OČKOVÁNÍ

Očkování je důležitou součástí preventivní medicíny a patří mezi nejčastěji prováděná opatření. Je založena na vpravení oslabených původců infekčních onemocnění do těla zvířete, které si následně vytvoří protilátky a tím je chráněno proti nebezpečným onemocněním.

Očkování psů
     Ze zákona vyplývá povinnost očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině. Oproti minulosti, kdy byla stanovena doba přeočkování na 1 rok, je dnes interval daný doporučením výrobcem konkrétní očkovací látky, tzn. zpravidla 1x za 1 – 3 roky. Tato variabilita se týká pouze očkování proti vzteklině, jiná očkování je potřeba opakovat obvykle 1x ročně.

Standardní kombinovaná vakcína většinou zahrnuje očkování proti psince, parvoviróze, hepatitidě, infekčnímu kašli, leptospiróze a vzteklině. Dále existuje možnost vakcinace proti borelióze, tetanu, dermatofytickým plísním, koronaviróze, herpesviróze a Bordetelle. Pokud máte pochybnosti o vhodnosti daného očkování pro Vašeho psa, neváhejte a konzultujte své rozhodnutí s našimi lékaři. Doporučení se bude lišit podle velikosti plemene.

Jiné bude u psa miniaturního plemene s omezeným kontaktem se psy s možnými patogeny, jiná např. u loveckého plemene s účastí na honech.

Kdy očkovat

Vakcinační schéma

První očkování probíhá u chovatele, kdy je štěně u své matky, a to ve věku 6 týdnů.

Přeočkování následuje v 9. týdnu (tzn. zhruba týden po tom, co už máte nového člena rodiny doma) a dále ve 12. týdnu, včetně vztekliny. Očkovat se může pouze zvíře zcela zdravé.

Protože očkováním vpravujeme do těla cizorodou látku, mohou se po vakcinaci občas vyskytnout negativní reakce organismu. Mezi mírné a v podstatě normální reakce patří 1-2 dny trvající únava, snížená chuť k jídlu, bolestivost a otok v místě vpichu, případně mírně zvýšená teplota. Tyto reakce většinou svědčí o správně fungujícím imunitním systému Vašeho psa. U některých jedinců (predisponovaných plemen, nebo u zvířat s narušeným imunitním systémem) se mohou vyskytnout i závažnější reakce. V tom případě se snažíme snížit zátěž imunitního systému a očkování rozdělit do několika návštěv. Někdy majitelé váhají (hlavně u starších a nemocných zvířat), zda vůbec očkovat, jestli nejde o příliš velké riziko. To záleží na konkrétním případě, ale většinou je opatrné očkování spíš k užitku, neboť chrání Vašeho psa před případným závažným onemocněním.

Ve veterinární imunologii probíhají stále nové výzkumy, jejichž výsledky sledujeme a příp. zavádíme do praxe ve prospěch Vašich zvířat.

 

Očkování koček

Zákonem povinné očkování koček se týká pouze vztekliny. Do základního očkování patří vakcína proti virové panleukopenii, herpesviróze, caliciviróze a vzteklině. V indikovaných případech je dále možné očkování proti dermatofytickým plísním, chlamydióze, infekci virem FeLV a tetanu. Nové studie ohledně očkování proti viru FIP ukazují, že účinnost této vakcíny je minimálně sporná.

Vakcinační schéma

První očkování probíhá u kotěte ve věku 9 týdnů a následuje pouze jedno přeočkování ve 12. týdnu. Dále se doporučuje očkovat vždy v intervalu 1 roku.

Rozhodnutí, jak často a čím očkovat Vaší kočku, je nejvíce ovlivněno jejím způsobem života. Volně se pohybující lovkyně je daleko ohroženější infekcemi, než striktně doma chovaný kočičí jedináček. Neváhejte proto své rozhodnutí a úvahy probrat s našim ošetřujícím lékařem.

Také u koček se mohou ojediněle vyskytnout postvakcinační reakce. Mezi přechodné a mírné příznaky patří zvýšená teplota, pospávání, snížený apetit a bolestivost místa vpichu trvající max. 1-2 dny. Pokud nahmátnete v místě vpichu bulku, jedná se většinou o reakci podkoží na aplikaci vakcíny, která zmizí max. do 3 měsíců. Pokud by ale přetrvávala déle, je nutná kontrola v naší ordinaci.

 

Očkování králíků

U králíků provádíme očkování proti moru a myxomatóze. První se může provádět již v 6 týdnech věku s následnou revakcinací v 10. týdnu. Další očkování by mělo následovat vždy po půl roce. Ve větších chovech se může uplatnit vakcína proti pasteurelóze.

Očkování fretek

Rovněž u fretek platí povinnost očkování proti vzteklině. Očkování proti psince a leptospiróze jsou pouze doporučená. Začínáme očkovat ve věku 7 týdnů proti psince, dále následuje revakcinace v 10. týdnu proti psince a leptospiróze a poslední ve 13. týdnu včetně vztekliny. U dospělých fretek jsou doporučená přeočkování 1x za rok.