RTG

RTG

Rentgenová diagnostika je velmi často využívaná zobrazovací metodou. Provádíme ji na stacionárním RTG přístroji s nepřímou digitalizací snímků. Podmínkou vyšetření je přítomnost 2 osob starších 18 let, které fixují zvíře během expozice. Jak manipulovat se zvířetem při rentgenování Vám vždy vysvětlí náš personál. Počet snímků je závislý na indikaci vyšetření. Standardem jsou minimálně 2 na sebe kolmé projekce. Provádíme jak nativní snímkování, tak RTG vyšetření za použití kontrastní látky. To se týká vyšetření zažívacího traktu, kdy se kontrastní látka podává  perorálně, příp. per rectum. U jiných indikací se kontrastní látky podávají nitrožilně a při myelografii do páteřního kanálu. Pro správně provedený a dobrou kvalitu snímku je v některých případech nutné pacienta sedovat či uvést do krátkodobé celkové anestézie. Naše pracoviště provádí i RTG snímky pro oficiální posouzení dysplazie kyčelního kloubu, loketního kloubu a spondylózy u plemen psů, kde je toto vyšetření nutné pro uchovnění.

rengen4  rengen5  rengen3